Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556545-5382

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 622 081 Revenue Up 417 100 Revenue Down 454 427
Finansiella kostnader: 1 277 Revenue Up 113 Revenue Down 398
Resultat efter finansnetto: 27 825 Revenue Up 24 071 Revenue Down 32 727
Balansomslutning: 139 590 Revenue Up 103 992 Revenue Up 94 676
Omsättningstillgångar: 110 360 Revenue Up 103 702 Revenue Up 94 620
Kortfristiga skulder: 82 098 Revenue Up 61 501 Revenue Down 71 064
Justerat eget kapital: 29 934 Revenue Down 42 491 Revenue Up 23 612
Aktiekapital: 400 400 400
Antal anställda: 46 Revenue Up 41 Revenue Up 40

Nyckeltal

Soliditet: 21,4% Revenue Down 40,9% Revenue Up 24,9%
Omsättning per anställd: 13 524 Revenue Up 10 173 Revenue Down 11 361
Lönsamhet: 4,5% Revenue Down 5,8% Revenue Down 7,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 93,0% Revenue Up 56,6% Revenue Down 138,6%
Balanslikviditet: 134,4% Revenue Down 168,6% Revenue Up 133,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,8% Revenue Down 23,3% Revenue Down 35,0%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 622 081
Finansiella kostnader: 1 277
Resultat efter finansnetto: 27 825
Balansomslutning: 139 590
Omsättningstillgångar: 110 360
Kortfristiga skulder: 82 098
Justerat eget kapital: 29 934
Aktiekapital: 400
Antal anställda: 46

Nyckeltal

Soliditet: 21,4%
Omsättning per anställd: 13 524
Lönsamhet: 4,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 93,0%
Balanslikviditet: 134,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,8%