Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556056-5698

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201908 201808 201708
Antal månader: 12 12
Omsättning: 7 696 Revenue Down 8 560 Revenue Down 10 593
Finansiella kostnader: 36 Revenue Down 350 Revenue Up 107
Resultat efter finansnetto: -81 Revenue Up -1 022 Revenue Down -425
Balansomslutning: 9 717 Revenue Up 9 563 Revenue Down 10 947
Omsättningstillgångar: 9 128 Revenue Up 8 712 Revenue Down 9 169
Kortfristiga skulder: 786 Revenue Up 768 Revenue Down 1 103
Justerat eget kapital: 6 141 Revenue Down 6 223 Revenue Down 7 149
Aktiekapital: 300 300 300
Antal anställda: 5 Revenue Down 6 6

Nyckeltal

Soliditet: 63,2% Revenue Down 65,1% Revenue Down 65,3%
Omsättning per anställd: 1 539 Revenue Up 1 427 Revenue Down 1 766
Lönsamhet: -1,1% Revenue Up -11,9% Revenue Down -4,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,3% Revenue Up -16,4% Revenue Down -5,9%
Balanslikviditet: 1.161,3% Revenue Up 1.134,4% Revenue Up 831,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,5% Revenue Up -7,0% Revenue Down -2,9%
Bokslut 201908
Antal månader: 12
Omsättning: 7 696
Finansiella kostnader: 36
Resultat efter finansnetto: -81
Balansomslutning: 9 717
Omsättningstillgångar: 9 128
Kortfristiga skulder: 786
Justerat eget kapital: 6 141
Aktiekapital: 300
Antal anställda: 5

Nyckeltal

Soliditet: 63,2%
Omsättning per anställd: 1 539
Lönsamhet: -1,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,3%
Balanslikviditet: 1.161,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,5%