Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556229-7480

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 (koncern) 201812 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 4 249 851 Revenue Down 4 621 731 Revenue Up 4 408 799
Finansiella kostnader: 30 442 Revenue Up 26 283 Revenue Up 15 649
Resultat efter finansnetto: 515 221 Revenue Down 557 380 Revenue Down 609 228
Balansomslutning: 4 684 424 Revenue Up 4 554 883 Revenue Up 3 728 697
Omsättningstillgångar: 2 295 573 Revenue Up 2 293 306 Revenue Up 2 051 869
Kortfristiga skulder: 1 261 812 Revenue Down 1 351 784 Revenue Up 1 222 314
Justerat eget kapital: 2 517 917 Revenue Up 2 413 155 Revenue Up 2 231 842
Aktiekapital: 125 546 125 546 125 546
Antal anställda: 2 564 Revenue Down 2 658 Revenue Up 2610

Nyckeltal

Soliditet: 53,8% Revenue Up 53,0% Revenue Down 59,9%
Omsättning per anställd: 1 658 Revenue Down 1 739 Revenue Up 1 689
Lönsamhet: 12,1% 12,1% Revenue Down 13,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,5% Revenue Down 23,1% Revenue Down 27,3%
Balanslikviditet: 181,9% Revenue Up 169,7% Revenue Up 167,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,6% Revenue Down 12,8% Revenue Down 16,8%
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 4 249 851
Finansiella kostnader: 30 442
Resultat efter finansnetto: 515 221
Balansomslutning: 4 684 424
Omsättningstillgångar: 2 295 573
Kortfristiga skulder: 1 261 812
Justerat eget kapital: 2 517 917
Aktiekapital: 125 546
Antal anställda: 2 564

Nyckeltal

Soliditet: 53,8%
Omsättning per anställd: 1 658
Lönsamhet: 12,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,5%
Balanslikviditet: 181,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,6%