Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556028-1429

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 095 069 Revenue Up 1 055 237 Revenue Up 1 030 339
Finansiella kostnader: 5 676 Revenue Up 4 365 Revenue Up 2 093
Resultat efter finansnetto: 127 338 Revenue Up 123 486 Revenue Down 138 397
Balansomslutning: 524 102 Revenue Up 510 058 Revenue Down 511 523
Omsättningstillgångar: 365 649 Revenue Down 365 650 Revenue Up 352 128
Kortfristiga skulder: 224 975 Revenue Up 211 503 Revenue Up 207 959
Justerat eget kapital: 220 474 Revenue Down 220 610 Revenue Down 225 360
Aktiekapital: 9 000 9 000 9 000
Antal anställda: 463 Revenue Up 462 Revenue Down 474

Nyckeltal

Soliditet: 42,1% Revenue Down 43,3% Revenue Down 44,1%
Omsättning per anställd: 2 365 Revenue Up 2 284 Revenue Up 2 174
Lönsamhet: 11,6% Revenue Down 11,7% Revenue Down 13,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 57,8% Revenue Up 56,0% Revenue Down 61,4%
Balanslikviditet: 162,5% Revenue Down 172,9% Revenue Up 169,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 25,4% Revenue Up 25,1% Revenue Down 27,5%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 1 095 069
Finansiella kostnader: 5 676
Resultat efter finansnetto: 127 338
Balansomslutning: 524 102
Omsättningstillgångar: 365 649
Kortfristiga skulder: 224 975
Justerat eget kapital: 220 474
Aktiekapital: 9 000
Antal anställda: 463

Nyckeltal

Soliditet: 42,1%
Omsättning per anställd: 2 365
Lönsamhet: 11,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 57,8%
Balanslikviditet: 162,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 25,4%