Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 917 488 630

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201912 201812 201712
Omsättning: 9 755 Revenue Up 7 051 Revenue Up 4 606
Finansiella kostnader: 8 Revenue Up 3 Revenue Up 1
Resultat efter finansnetto: 611 Revenue Up 444 Revenue Up 29
Balansomslutning: 3 424 Revenue Up 2 389 Revenue Up 1 981
Omsättningstillgångar: 2 310 Revenue Up 1 452 Revenue Up 869
Kortfristiga skulder: 1 386 Revenue Up 777 Revenue Up 651
Justerat eget kapital: 1 176 Revenue Up 702 Revenue Up 292
Aktiekapital: 604 604 604
Antal ägare: 1 1 1

Nyckeltal

Soliditet: 34,3% Revenue Up 29,4% Revenue Up 14,7%
Lönsamhet: 6,3% 6,3% Revenue Up 0,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 52,0% Revenue Down 63,2% Revenue Up 9,9%
Balanslikviditet: 166,7% Revenue Down 186,9% Revenue Up 133,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,1% Revenue Down 18,7% Revenue Up 1,5%
Bokslut 201912
Omsättning: 9 755
Finansiella kostnader: 8
Resultat efter finansnetto: 611
Balansomslutning: 3 424
Omsättningstillgångar: 2 310
Kortfristiga skulder: 1 386
Justerat eget kapital: 1 176
Aktiekapital: 604
Antal ägare: 1

Nyckeltal

Soliditet: 34,3%
Lönsamhet: 6,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 52,0%
Balanslikviditet: 166,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,1%