Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556657-6954

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 31 262 Revenue Down 36 016 Revenue Up
Finansiella kostnader: 241 Revenue Up 0 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 2 352 Revenue Down 4 936 Revenue Up
Balansomslutning: 12 076 Revenue Down 12 418 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 11 188 Revenue Down 11 564 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 4 638 Revenue Down 5 614 Revenue Up
Justerat eget kapital: 6 345 Revenue Up 6 183 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 5 5 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 52,5% Revenue Up 49,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 6 252 Revenue Down 7 203 Revenue Up
Lönsamhet: 7,5% Revenue Down 13,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 37,1% Revenue Down 79,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 241,2% Revenue Up 206,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,5% Revenue Down 39,7% Revenue Up
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 31 262
Finansiella kostnader: 241
Resultat efter finansnetto: 2 352
Balansomslutning: 12 076
Omsättningstillgångar: 11 188
Kortfristiga skulder: 4 638
Justerat eget kapital: 6 345
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 5

Nyckeltal

Soliditet: 52,5%
Omsättning per anställd: 6 252
Lönsamhet: 7,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 37,1%
Balanslikviditet: 241,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,5%