Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556170-3926

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 36 039 Revenue Down 37 430 Revenue Down
Finansiella kostnader: 25 Revenue Down 32 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 3 159 Revenue Up 3 117 Revenue Down
Balansomslutning: 19 648 Revenue Up 19 133 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 13 829 Revenue Up 12 842 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 8 683 Revenue Up 8 486 Revenue Up
Justerat eget kapital: 9 766 Revenue Up 9 356 Revenue Down
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 25 Revenue Up 24 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 49,7% Revenue Up 48,9% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 442 Revenue Down 1 560 Revenue Down
Lönsamhet: 8,8% Revenue Up 8,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 32,3% Revenue Down 33,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 159,3% Revenue Up 151,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,2% Revenue Down 16,5% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 36 039
Finansiella kostnader: 25
Resultat efter finansnetto: 3 159
Balansomslutning: 19 648
Omsättningstillgångar: 13 829
Kortfristiga skulder: 8 683
Justerat eget kapital: 9 766
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 25

Nyckeltal

Soliditet: 49,7%
Omsättning per anställd: 1 442
Lönsamhet: 8,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 32,3%
Balanslikviditet: 159,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,2%