Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556170-3926

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 46 751 Revenue Up 36 039 Revenue Down 37 430
Finansiella kostnader: 27 Revenue Up 25 Revenue Down 32
Resultat efter finansnetto: 6 388 Revenue Up 3 159 Revenue Up 3 117
Balansomslutning: 21 558 Revenue Up 19 648 Revenue Up 19 133
Omsättningstillgångar: 13 952 Revenue Up 13 829 Revenue Up 12 842
Kortfristiga skulder: 7 700 Revenue Down 8 683 Revenue Up 8 486
Justerat eget kapital: 12 527 Revenue Up 9 766 Revenue Up 9 356
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 26 Revenue Up 25 Revenue Up 24

Nyckeltal

Soliditet: 58,1% Revenue Up 49,7% Revenue Up 48,9%
Omsättning per anställd: 1 798 Revenue Up 1 442 Revenue Down 1 560
Lönsamhet: 13,7% Revenue Up 8,8% Revenue Up 8,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 51,0% Revenue Up 32,3% Revenue Down 33,3%
Balanslikviditet: 181,2% Revenue Up 159,3% Revenue Up 151,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 29,8% Revenue Up 16,2% Revenue Down 16,5%
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 46 751
Finansiella kostnader: 27
Resultat efter finansnetto: 6 388
Balansomslutning: 21 558
Omsättningstillgångar: 13 952
Kortfristiga skulder: 7 700
Justerat eget kapital: 12 527
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 26

Nyckeltal

Soliditet: 58,1%
Omsättning per anställd: 1 798
Lönsamhet: 13,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 51,0%
Balanslikviditet: 181,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 29,8%