Azets Employee A/S
Lyskær 3,CD
DK-2730 Herlev
Kommun: Herlev
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 69691548
Fax: +45 70223730

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 14 268
Balansomslutning: 78 145
Omsättningstillgångar: 69 868
Kortfristiga skulder: 41 331
Justerat eget kapital: 36 814
Aktiekapital: 1 278
Antal anställda: 200

Nyckeltal

Soliditet: 47,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 38,8%
Balanslikviditet: 169,0%