Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0940224-1

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 991 Revenue Down
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 8 Revenue Down
Balansomslutning: 483 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 108 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 424 Revenue Up
Justerat eget kapital: 10 Revenue Down
Aktiekapital: 3

Nyckeltal

Soliditet: 2,1% Revenue Down
Lönsamhet: 0,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 80,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 25,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 1 087
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 33
Balansomslutning: 527
Omsättningstillgångar: 81
Kortfristiga skulder: 435
Justerat eget kapital: 43
Aktiekapital: 3

Nyckeltal

Soliditet: 8,2%
Lönsamhet: 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 76,7%
Balanslikviditet: 18,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,6%