Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1710928-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201611
Antal månader: 12
Omsättning: 6 507 Revenue Up
Finansiella kostnader: 3 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 2 064 Revenue Up
Balansomslutning: 3 218 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 551 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 720 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 498 Revenue Down
Aktiekapital: 14
Antal anställda: 25 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 46,6% Revenue Up
Omsättning per anställd: 260 Revenue Up
Lönsamhet: 31,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 137,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 32,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 64,2% Revenue Up
Bokslut 201711
Antal månader: 12
Omsättning: 6 171
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 2 125
Balansomslutning: 3 358
Omsättningstillgångar: 836
Kortfristiga skulder: 1 456
Justerat eget kapital: 1 902
Aktiekapital: 14
Antal anställda: 27

Nyckeltal

Soliditet: 56,6%
Omsättning per anställd: 229
Lönsamhet: 34,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 111,7%
Balanslikviditet: 57,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 63,4%