Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0679184-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201512
Antal månader: 12
Omsättning: 15 359 Revenue Up
Finansiella kostnader: 93 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 719 Revenue Up
Balansomslutning: 7 483 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 33 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 4 391 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 487 Revenue Up
Aktiekapital: 72
Antal anställda: 46 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 33,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 334 Revenue Up
Lönsamhet: 4,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 28,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 0,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,9% Revenue Down
Bokslut 201703
Antal månader: 15
Omsättning: 19 739
Finansiella kostnader: 141
Resultat efter finansnetto: 644
Balansomslutning: 6 250
Omsättningstillgångar: 263
Kortfristiga skulder: 2 704
Justerat eget kapital: 2 412
Aktiekapital: 72
Antal anställda: 45

Nyckeltal

Soliditet: 38,6%
Omsättning per anställd: 439
Lönsamhet: 3,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 26,7%
Balanslikviditet: 9,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,6%