Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 947 274 139

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201512
Omsättning: 772 084 Revenue Down
Finansiella kostnader: 4 044 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -907 Revenue Down
Balansomslutning: 329 323 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 255 279 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 107 346 Revenue Up
Justerat eget kapital: 216 733 Revenue Down
Aktiekapital: 5 000
Antal anställda: 157 Revenue Down
Antal ägare: 0 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 65,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 4 918 Revenue Up
Lönsamhet: -0,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 237,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,0% Revenue Down
Bokslut 201612
Omsättning: 575 082
Finansiella kostnader: 1 901
Resultat efter finansnetto: 687
Balansomslutning: 249 942
Omsättningstillgångar: 202 654
Kortfristiga skulder: 86 314
Justerat eget kapital: 159 727
Aktiekapital: 3 047
Antal anställda: 94
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 63,9%
Omsättning per anställd: 6 118
Lönsamhet: 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,4%
Balanslikviditet: 234,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,0%