Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 947 274 139

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712 201612
Omsättning: 776 108 Revenue Up 618 104 Revenue Up 575 082
Finansiella kostnader: 2 635 Revenue Down 4 359 Revenue Up 1 901
Resultat efter finansnetto: 24 783 Revenue Up 11 996 Revenue Up 687
Balansomslutning: 348 497 Revenue Up 280 376 Revenue Up 249 942
Omsättningstillgångar: 295 874 Revenue Up 234 430 Revenue Up 202 654
Kortfristiga skulder: 182 562 Revenue Up 114 899 Revenue Up 86 314
Justerat eget kapital: 156 543 Revenue Down 161 191 Revenue Up 159 727
Aktiekapital: 3 047 3 047 3 047
Antal anställda: 92 Revenue Down 94
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 44,9% Revenue Down 57,5% Revenue Down 63,9%
Omsättning per anställd: 6 719 Revenue Up 6 118
Lönsamhet: 3,2% Revenue Up 1,9% Revenue Up 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,8% Revenue Up 7,4% Revenue Up 0,4%
Balanslikviditet: 162,1% Revenue Down 204,0% Revenue Down 234,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,9% Revenue Up 5,8% Revenue Up 1,0%
Bokslut 201812
Omsättning: 776 108
Finansiella kostnader: 2 635
Resultat efter finansnetto: 24 783
Balansomslutning: 348 497
Omsättningstillgångar: 295 874
Kortfristiga skulder: 182 562
Justerat eget kapital: 156 543
Aktiekapital: 3 047
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 44,9%
Lönsamhet: 3,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,8%
Balanslikviditet: 162,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,9%