Arskari Oy
PL 27
FI-00511 Helsinki
Besöksadress:
Viides linja 2 D 2
FI-00530 Helsinki
Kommun: Helsingfors
Län: Södra Finland
Fax: +358 (0)97019215

Bokslut 201707
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: 27
Balansomslutning: 297
Omsättningstillgångar: 35
Kortfristiga skulder: 58
Justerat eget kapital: 240
Aktiekapital: 1

Nyckeltal

Soliditet: 80,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,2%
Balanslikviditet: 60,3%