Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0782807-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201604
Antal månader: 12
Omsättning: 66 Revenue Down
Finansiella kostnader: 14
Resultat efter finansnetto: -11 Revenue Down
Balansomslutning: 359 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 14 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 263 Revenue Down
Justerat eget kapital: 96 Revenue Down
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 1 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 26,7% Revenue Down
Omsättning per anställd: 66 Revenue Down
Lönsamhet: -16,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -11,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 5,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,8% Revenue Down
Bokslut 201704
Antal månader: 12
Omsättning: 170
Resultat efter finansnetto: 44
Balansomslutning: 329
Omsättningstillgångar: 14
Kortfristiga skulder: 189
Justerat eget kapital: 140
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 42,6%
Omsättning per anställd: 85
Lönsamhet: 25,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,4%
Balanslikviditet: 7,4%