Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK28101082

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201812 201712 201612
Omsättning: 2 352 780 Revenue Up 2 137 597 Revenue Up 2 289
Resultat efter finansnetto: 70 468 Revenue Up 65 311 Revenue Up 59
Balansomslutning: 1 332 865 Revenue Up 1 307 778 Revenue Up 1 036
Omsättningstillgångar: 1 320 313 Revenue Up 1 296 051 Revenue Up 1 022
Kortfristiga skulder: 936 166 Revenue Down 966 263 Revenue Up 745
Justerat eget kapital: 396 699 Revenue Up 341 396 Revenue Up 291
Aktiekapital: 1 000 1 000 Revenue Up 1
Antal anställda: 150 150 150

Nyckeltal

Soliditet: 29,8% Revenue Up 26,1% Revenue Down 28,1%
Omsättning per anställd: 15 685 Revenue Up 14 251 Revenue Up 15
Lönsamhet: 3,0% Revenue Down 3,1% Revenue Up 2,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 17,8% Revenue Down 19,1% Revenue Down 20,3%
Balanslikviditet: 141,0% Revenue Up 134,1% Revenue Down 137,2%
Bokslut 201812
Omsättning: 2 352 780
Resultat efter finansnetto: 70 468
Balansomslutning: 1 332 865
Omsättningstillgångar: 1 320 313
Kortfristiga skulder: 936 166
Justerat eget kapital: 396 699
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 150

Nyckeltal

Soliditet: 29,8%
Omsättning per anställd: 15 685
Lönsamhet: 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 17,8%
Balanslikviditet: 141,0%