Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK28101082

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201512
Omsättning: 2 305 498 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 80 084 Revenue Up
Balansomslutning: 1 217 353 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 199 969 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 985 314 Revenue Up
Justerat eget kapital: 231 421 Revenue Down
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 127 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 19,0% Revenue Down
Omsättning per anställd: 18 154 Revenue Up
Lönsamhet: 3,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 121,8% Revenue Down
Bokslut 201612
Omsättning: 2 289
Resultat efter finansnetto: 59
Balansomslutning: 1 036
Omsättningstillgångar: 1 022
Kortfristiga skulder: 745
Justerat eget kapital: 291
Aktiekapital: 1
Antal anställda: 150

Nyckeltal

Soliditet: 28,1%
Omsättning per anställd: 15
Lönsamhet: 2,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,3%
Balanslikviditet: 137,2%