Århus Slagtehus A/S
Sydhavnsgade 10
DK-8000 Århus C
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86120120
Fax: +45 86760927

Bokslut 201609
Omsättning: 27 424
Resultat efter finansnetto: -3 200
Balansomslutning: 15 757
Omsättningstillgångar: 8 584
Kortfristiga skulder: 17 551
Justerat eget kapital: -1 793
Aktiekapital: 2 000
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: -11,4%
Omsättning per anställd: 784
Lönsamhet: -11,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 178,5%
Balanslikviditet: 48,9%