Århus Slagtehus A/S
Sydhavnsgade 10
DK-8000 Århus C
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86120120
Fax: +45 86760927

Bokslut 201509
Omsättning: 29 113
Resultat efter finansnetto: -4 438
Balansomslutning: 25 315
Omsättningstillgångar: 15 329
Kortfristiga skulder: 23 908
Justerat eget kapital: 1 407
Aktiekapital: 2 000
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: 5,6%
Omsättning per anställd: 832
Lönsamhet: -15,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -315,4%
Balanslikviditet: 64,1%