Århus Charter A/S
Marselisborg Havnevej 36,st
DK-8000 Århus C
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86202900
Fax: +45 86202005

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 2 447
Balansomslutning: 24 542
Omsättningstillgångar: 24 465
Kortfristiga skulder: 28 049
Justerat eget kapital: -5 907
Aktiekapital: 600
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: -24,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -41,4%
Balanslikviditet: 87,2%