Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0832850-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201610
Antal månader: 12
Omsättning: 1 144 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 109 Revenue Up
Balansomslutning: 318 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 85 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 204 Revenue Down
Justerat eget kapital: 114 Revenue Up
Aktiekapital: 17
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 35,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 163 Revenue Up
Lönsamhet: 9,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 95,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 41,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 34,6% Revenue Up
Bokslut 201710
Antal månader: 12
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: -5
Balansomslutning: 243
Omsättningstillgångar: 11
Kortfristiga skulder: 165
Justerat eget kapital: 79
Aktiekapital: 17
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 32,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -6,3%
Balanslikviditet: 6,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -1,6%