Ansgar Trævarefabrik A/S
Dampmøllevej 3
DK-8340 Malling
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86931144
Fax: +45 86933644

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 1 034
Balansomslutning: 6 066
Omsättningstillgångar: 4 347
Kortfristiga skulder: 4 424
Justerat eget kapital: 1 630
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 8

Nyckeltal

Soliditet: 26,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 63,4%
Balanslikviditet: 98,3%