Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556314-9474

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 352 723 Revenue Up 351 615 Revenue Down
Finansiella kostnader: 1 531 Revenue Up 1 171 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 7 124 Revenue Down 8 841 Revenue Down
Balansomslutning: 279 236 Revenue Up 257 434 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 185 823 Revenue Up 163 952 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 84 383 Revenue Up 62 806 Revenue Down
Justerat eget kapital: 127 429 Revenue Up 124 383 Revenue Up
Aktiekapital: 1 000 1 000
Antal anställda: 65 Revenue Up 64 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 45,6% Revenue Down 48,3% Revenue Up
Omsättning per anställd: 5 427 Revenue Down 5 494 Revenue Down
Lönsamhet: 2,0% Revenue Down 2,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,6% Revenue Down 7,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 220,2% Revenue Down 261,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1% Revenue Down 3,9% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 352 723
Finansiella kostnader: 1 531
Resultat efter finansnetto: 7 124
Balansomslutning: 279 236
Omsättningstillgångar: 185 823
Kortfristiga skulder: 84 383
Justerat eget kapital: 127 429
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 65

Nyckeltal

Soliditet: 45,6%
Omsättning per anställd: 5 427
Lönsamhet: 2,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,6%
Balanslikviditet: 220,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1%