Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556121-1557

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 223 849 Revenue Up 156 705 Revenue Down
Finansiella kostnader: 2 977 Revenue Up 1 458 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 3 054 Revenue Up -5 927 Revenue Down
Balansomslutning: 211 734 Revenue Up 126 699 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 106 897 Revenue Up 59 212 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 136 088 Revenue Up 33 110 Revenue Down
Justerat eget kapital: 63 925 Revenue Up 60 522 Revenue Up
Aktiekapital: 6 755 6 755
Antal anställda: 766 Revenue Up 680 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 30,2% Revenue Down 47,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 292 Revenue Up 230 Revenue Down
Lönsamhet: 1,4% Revenue Up -3,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,8% Revenue Up -9,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 78,5% Revenue Down 178,8% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,8% Revenue Up -3,5% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 223 849
Finansiella kostnader: 2 977
Resultat efter finansnetto: 3 054
Balansomslutning: 211 734
Omsättningstillgångar: 106 897
Kortfristiga skulder: 136 088
Justerat eget kapital: 63 925
Aktiekapital: 6 755
Antal anställda: 766

Nyckeltal

Soliditet: 30,2%
Omsättning per anställd: 292
Lönsamhet: 1,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,8%
Balanslikviditet: 78,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,8%