Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK29798117

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201906 201806 201706
Omsättning: 0 0 0
Resultat efter finansnetto: -444 Revenue Down 1 232 Revenue Up 240
Balansomslutning: 2 110 Revenue Down 2 570 Revenue Up 1 250
Omsättningstillgångar: 1 491 Revenue Down 2 195 Revenue Up 939
Kortfristiga skulder: 1 140 Revenue Down 1 250 Revenue Up 881
Justerat eget kapital: 970 Revenue Down 1 317 Revenue Up 356
Aktiekapital: 125 125 125
Antal anställda: 7 7 7

Nyckeltal

Soliditet: 46,0% Revenue Down 51,2% Revenue Up 28,5%
Omsättning per anställd: 0 0 0
Lönsamhet: -INF% Revenue Down INF% INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -45,8% Revenue Down 93,5% Revenue Up 67,4%
Balanslikviditet: 130,8% Revenue Down 175,6% Revenue Up 106,6%
Bokslut 201906
Omsättning: 0
Resultat efter finansnetto: -444
Balansomslutning: 2 110
Omsättningstillgångar: 1 491
Kortfristiga skulder: 1 140
Justerat eget kapital: 970
Aktiekapital: 125
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 46,0%
Omsättning per anställd: 0
Lönsamhet: -INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -45,8%
Balanslikviditet: 130,8%