Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556597-3871

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern) 201612 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 192 491 Revenue Up 176 936 Revenue Up 146 665
Finansiella kostnader: 137 Revenue Up 91 Revenue Down 110
Resultat efter finansnetto: 24 736 Revenue Up 19 877 Revenue Up 14 475
Balansomslutning: 153 747 Revenue Down 172 036 Revenue Up 145 966
Omsättningstillgångar: 111 893 Revenue Down 132 101 Revenue Up 105 954
Kortfristiga skulder: 39 297 Revenue Down 45 394 Revenue Up 34 709
Justerat eget kapital: 102 167 Revenue Down 118 584 Revenue Up 103 206
Aktiekapital: 2 000 2 000 2 000
Antal anställda: 44 Revenue Up 42 42

Nyckeltal

Soliditet: 66,5% Revenue Down 68,9% Revenue Down 70,7%
Omsättning per anställd: 4 375 Revenue Up 4 213 Revenue Up 3 492
Lönsamhet: 12,9% Revenue Up 11,2% Revenue Up 9,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,2% Revenue Up 16,8% Revenue Up 14,0%
Balanslikviditet: 284,7% Revenue Down 291,0% Revenue Down 305,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,2% Revenue Up 11,6% Revenue Up 10,0%
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 192 491
Finansiella kostnader: 137
Resultat efter finansnetto: 24 736
Balansomslutning: 153 747
Omsättningstillgångar: 111 893
Kortfristiga skulder: 39 297
Justerat eget kapital: 102 167
Aktiekapital: 2 000
Antal anställda: 44

Nyckeltal

Soliditet: 66,5%
Omsättning per anställd: 4 375
Lönsamhet: 12,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,2%
Balanslikviditet: 284,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,2%