Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 981 539 877

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 10 325 Revenue Down 10 493 Revenue Down
Finansiella kostnader: 17 Revenue Down 21 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -78 Revenue Up -138 Revenue Up
Balansomslutning: 1 487 Revenue Down 1 691 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 240 Revenue Down 1 311 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 203 Revenue Down 1 254 Revenue Up
Justerat eget kapital: 20 Revenue Down 94 Revenue Down
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 15 Revenue Up
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 1,3% Revenue Down 5,6% Revenue Down
Omsättning per anställd: 700 Revenue Down
Lönsamhet: -0,8% Revenue Up -1,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -390,0% Revenue Down -146,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 103,1% Revenue Down 104,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -4,1% Revenue Up -6,9% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 10 325
Finansiella kostnader: 17
Resultat efter finansnetto: -78
Balansomslutning: 1 487
Omsättningstillgångar: 1 240
Kortfristiga skulder: 1 203
Justerat eget kapital: 20
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 1,3%
Lönsamhet: -0,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -390,0%
Balanslikviditet: 103,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -4,1%