Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0704691-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 640 Revenue Up
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 56 Revenue Down
Balansomslutning: 486 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 49 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 77 Revenue Down
Justerat eget kapital: 365 Revenue Up
Aktiekapital: 9
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 75,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 107 Revenue Up
Lönsamhet: 8,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 63,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,1% Revenue Down
Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 644
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 14
Balansomslutning: 561
Omsättningstillgångar: 66
Kortfristiga skulder: 131
Justerat eget kapital: 356
Aktiekapital: 9
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 63,5%
Omsättning per anställd: 107
Lönsamhet: 2,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,9%
Balanslikviditet: 50,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,0%