Exportera

Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse

Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse
Postboks 1201 Sentrum
NO-0107 Oslo
Besöksadress:
Schweigaards gate 6
NO-0185 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22055000
Fax: +47 22055991

Bokslut 201712
Resultat efter finansnetto: 36 800
Balansomslutning: 3 651 528
Justerat eget kapital: 488 345

Nyckeltal

Soliditet: 13,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,5%