Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK11752446

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201809 201709
Omsättning: 0 0
Resultat efter finansnetto: 429 Revenue Up -758 Revenue Up
Balansomslutning: 12 367 Revenue Up 11 974 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 11 934 Revenue Up 11 221 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 7 942 Revenue Down 8 042 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 573 Revenue Down 2 230 Revenue Down
Aktiekapital: 300 300
Antal anställda: 15 15 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 12,7% Revenue Down 18,6% Revenue Down
Omsättning per anställd: 0 0
Lönsamhet: INF% Revenue Up -INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,3% Revenue Up -34,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 150,3% Revenue Up 139,5% Revenue Down
Bokslut 201809
Omsättning: 0
Resultat efter finansnetto: 429
Balansomslutning: 12 367
Omsättningstillgångar: 11 934
Kortfristiga skulder: 7 942
Justerat eget kapital: 1 573
Aktiekapital: 300
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 12,7%
Omsättning per anställd: 0
Lönsamhet: INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,3%
Balanslikviditet: 150,3%