Agrana Juice Denmark A/S
Vedskøllevej 82
DK-4600 Køge
Kommun: Stevns
Län: Region Själland
Telefon: +45 56563600
Fax: +45 56563601

Bokslut 201402
Resultat efter finansnetto: -2 530 858
Balansomslutning: 5 864 784
Omsättningstillgångar: 965 798
Kortfristiga skulder: 13 941 990
Justerat eget kapital: -8 077 204
Aktiekapital: 15 600 000
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: -137,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,3%
Balanslikviditet: 6,9%