Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556683-6705

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 22 458 Revenue Up
Finansiella kostnader: 565 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 802 Revenue Up
Balansomslutning: 13 505 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 12 784 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 5 912 Revenue Up
Justerat eget kapital: 7 490 Revenue Up
Aktiekapital: 2 500
Antal anställda: 10 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 55,5% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 246 Revenue Down
Lönsamhet: 8,0% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 216,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,5% Revenue Up
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 22 722
Finansiella kostnader: 208
Resultat efter finansnetto: 1 666
Balansomslutning: 15 316
Omsättningstillgångar: 14 814
Kortfristiga skulder: 6 339
Justerat eget kapital: 8 780
Aktiekapital: 2 500
Antal anställda: 11

Nyckeltal

Soliditet: 57,3%
Omsättning per anställd: 2 066
Lönsamhet: 7,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 19,0%
Balanslikviditet: 233,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,2%