Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 923 148 442

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201903 201803 201703
Omsättning: 68 003 Revenue Up 57 465 Revenue Down 61 457
Finansiella kostnader: 1 460 Revenue Up 1 459 Revenue Up 1 403
Resultat efter finansnetto: 4 185 Revenue Up 1 944 Revenue Up -1 550
Balansomslutning: 27 034 Revenue Up 23 347 Revenue Down 26 779
Omsättningstillgångar: 22 237 Revenue Up 17 376 Revenue Down 19 242
Kortfristiga skulder: 20 629 Revenue Up 18 172 Revenue Down 21 560
Justerat eget kapital: 6 405 Revenue Up 5 175 Revenue Down 5 219
Aktiekapital: 5 000 5 000 5 000
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 23,7% Revenue Up 22,2% Revenue Up 19,5%
Lönsamhet: 6,2% Revenue Up 3,4% Revenue Up -2,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 65,3% Revenue Up 37,6% Revenue Up -29,7%
Balanslikviditet: 107,8% Revenue Up 95,6% Revenue Up 89,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,9% Revenue Up 14,6% Revenue Up -0,5%
Bokslut 201903
Omsättning: 68 003
Finansiella kostnader: 1 460
Resultat efter finansnetto: 4 185
Balansomslutning: 27 034
Omsättningstillgångar: 22 237
Kortfristiga skulder: 20 629
Justerat eget kapital: 6 405
Aktiekapital: 5 000
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 23,7%
Lönsamhet: 6,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 65,3%
Balanslikviditet: 107,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,9%