Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 986 739 874

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 26 589 Revenue Up 25 228 Revenue Down
Finansiella kostnader: 7 7
Resultat efter finansnetto: 1 334 Revenue Up 941 Revenue Down
Balansomslutning: 20 757 Revenue Up 20 460 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 16 622 Revenue Up 15 839 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 5 267 Revenue Down 5 795 Revenue Down
Justerat eget kapital: 15 402 Revenue Up 14 542 Revenue Up
Aktiekapital: 200 200
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 74,2% Revenue Up 71,1% Revenue Up
Lönsamhet: 5,0% Revenue Up 3,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,7% Revenue Up 6,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 315,6% Revenue Up 273,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,5% Revenue Up 4,6% Revenue Down
Bokslut 201812
Omsättning: 26 589
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 1 334
Balansomslutning: 20 757
Omsättningstillgångar: 16 622
Kortfristiga skulder: 5 267
Justerat eget kapital: 15 402
Aktiekapital: 200
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 74,2%
Lönsamhet: 5,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,7%
Balanslikviditet: 315,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,5%