AFA Trafik Reklame A/S
Sønder Alle 12
DK-8000 Århus C
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86120288
Fax: +45 86123588

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: -3 478
Balansomslutning: 14 760
Omsättningstillgångar: 4 837
Kortfristiga skulder: 16 190
Justerat eget kapital: -1 430
Aktiekapital: 600
Antal anställda: 20

Nyckeltal

Soliditet: -9,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 243,2%
Balanslikviditet: 29,9%