Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556763-3655

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 9 455 Revenue Up
Finansiella kostnader: 53 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 196 Revenue Down
Balansomslutning: 4 818 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 2 407 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 460 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 215 Revenue Down
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 25,2% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 576 Revenue Up
Lönsamhet: 2,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 164,9% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,2% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 8 005
Finansiella kostnader: 72
Resultat efter finansnetto: 418
Balansomslutning: 5 188
Omsättningstillgångar: 2 936
Kortfristiga skulder: 1 862
Justerat eget kapital: 1 265
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 24,4%
Omsättning per anställd: 1 334
Lönsamhet: 5,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 33,0%
Balanslikviditet: 157,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,4%