Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK32452280

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 7 693 Revenue Up
Balansomslutning: 132 069 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 132 069 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 115 044 Revenue Down
Justerat eget kapital: 17 025 Revenue Up
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 12,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 45,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 114,8% Revenue Up
Bokslut 201612
Omsättning: 0
Resultat efter finansnetto: 2 875
Balansomslutning: 149 973
Omsättningstillgångar: 149 973
Kortfristiga skulder: 130 073
Justerat eget kapital: 19 900
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 13,3%
Omsättning per anställd: 0
Lönsamhet: INF%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,4%
Balanslikviditet: 115,3%