Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1046990-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 1 686 Revenue Down
Finansiella kostnader: 16 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 350 Revenue Down
Balansomslutning: 2 678 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 543 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 294 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 414 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 52,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 112 Revenue Down
Lönsamhet: 20,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 184,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,7% Revenue Down
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 1 650
Finansiella kostnader: 10
Resultat efter finansnetto: 208
Balansomslutning: 2 619
Omsättningstillgångar: 598
Kortfristiga skulder: 304
Justerat eget kapital: 1 493
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 57,0%
Omsättning per anställd: 110
Lönsamhet: 12,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,9%
Balanslikviditet: 196,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,3%