Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0951998-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201505
Antal månader: 12
Omsättning: 1 015 Revenue Down
Finansiella kostnader: 3 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 24 Revenue Down
Balansomslutning: 403 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 90 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 114 Revenue Down
Justerat eget kapital: 287 Revenue Up
Aktiekapital: 232
Antal anställda: 10

Nyckeltal

Soliditet: 71,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 102 Revenue Down
Lönsamhet: 2,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 78,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,7% Revenue Down
Bokslut 201705
Antal månader: 12
Omsättning: 2
Resultat efter finansnetto: 12
Balansomslutning: 337
Omsättningstillgångar: 55
Kortfristiga skulder: 40
Justerat eget kapital: 297
Aktiekapital: 232
Antal anställda: 0

Nyckeltal

Soliditet: 88,1%
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: 600,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,0%
Balanslikviditet: 137,5%